Archive | september 2012

Skorsten med indbygget snorkel

http://pressemeddelelse.info/e10/parker/pm/b6b500bf8ee05502/ot145370/view/

Schiedel Skorstene kommer med en ny type skorste, da løser problematikken med tilstrækkelig lufttilførelsel til forbrænding i f.eks. brændeovne. Virker til at være en fin løsning.

Reklamer

Energirenovering med dialog som redskab

Energirenovering_med_dialog_som_redskab

Lille rapport med eksempler på energirenovering der via dialog med beboerne samtidig forbedrer livskvaliteten i boligerne. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Fjernvarme-forbrugere skal blive – og flere skal tilsluttes – Randers | amtsavisen.dk

Fjernvarme-forbrugere skal blive – og flere skal tilsluttes – Randers | amtsavisen.dk

Så skete det! Byrådet i Randers har besluttet at barmarks fjernvarmeværkerne i kommunen skal bevares uanset hvordan økonomien og fremtiden ser ud. Det er besluttet, at selv om en kontrakt mellem varmeværket og kunden har en udløbsdato, bliver den tilsidesat og kunden har dermed forblivelses pligt. Ligeledes er det besluttet at nye bygninger i fjernvarmeområde skal tilkobles fjernvarmen uanset byggeriets status.

Er det vejen frem? Jeg mener, er det ikke at gå fra, at der er metodefrihed inden for alle andre elementer i byggeriet, så længe det kan dokumenteres, at lovgivningerne er overholdt. Det er vel en velgørenhedsfond der skal drives. Hvis ikke fjernvarmeværket er rentabelt og kan løbe rundt må det da lukkes.

Kommunen begrunder beslutningerne med at fjernvarme er den bedste løsning, når der kigges på de miljø- og klimamæssige parametre. Hvad så når bygningerne bliver så godt isolerede at de ikke bruger noget energi til opvarmning mv.? En ting byrådet også må have overset er, at jo bedrer byggeriet bliver energirenoveret, jo ringere bliver økonomien i fjernvarmeværkerne også, da de skal producerer mindre.

 

%d bloggers like this: